Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv těžkých kovů na fyziologii lišejníků
Název práce v češtině: Vliv těžkých kovů na fyziologii lišejníků
Název v anglickém jazyce: The effect of heavy metals on the physiology of lichens
Klíčová slova: lišejníky, těžké kovy, detoxikace, tolerance, reaktivní formy kyslíku
Klíčová slova anglicky: lichens, heavy metals, detoxication, tolerance, reactive oxygen species
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.01.2014
Datum zadání: 24.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2014
Oponenti: RNDr. David Svoboda, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je vypracování literární rešerše, která by zahrnula aspekty tématu „lišejníky a toxické substráty“, především vliv těžkých kovů na fyziologii lišejníků.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is the search of literature sources focusing on the topic „lichens and toxic substrates“ and the composition of a „review“. The author should focuse on the effect of heavy metals on the lichen physiology.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK