Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití pomůcek systému pedagogiky Marie Montessori u osob s Downovým syndromem.
Název práce v češtině: Využití pomůcek systému pedagogiky Marie Montessori u osob s Downovým syndromem.
Název v anglickém jazyce: Using Montessori learning materials for teaching persons with Down syndrome
Klíčová slova: Downův syndrom, mentální postižení, Montessori pedagogika, vzdělávání lidí s Downovým syndromem, Montessori terapie, Montessori pomůcky, pedagogická diagnostika, případové studie.
Klíčová slova anglicky: Down syndrome, mental disability, Montessori education, education of people with Down syndrome, Montessori therapy, Montessori teaching aids, pedagogical diagnostics, case studies.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.01.2014
Datum zadání: 24.01.2014
Datum a čas obhajoby: 15.01.2018 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK