Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metodika plavecké výuky pro osoby s tělesným postižením
Název práce v češtině: Metodika plavecké výuky pro osoby s tělesným postižením
Název v anglickém jazyce: Methodology of teaching of swimming for people with physical handicap
Klíčová slova: Tělesné postižení, dětská mozková obrna, poranění míchy, intaktní osoby, modifikace plaveckých stylů pro osoby s tělesným postižením.
Klíčová slova anglicky: Physical disability, cerebral palsy, spinal cord injury, the modification of swimming technics for people with physical disability
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.01.2014
Datum zadání: 24.01.2014
Datum a čas obhajoby: 21.01.2016 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:02.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK