Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Logopedická intervence u dětí z vícejazyčného prostředí
Název práce v češtině: Logopedická intervence u dětí z vícejazyčného prostředí
Název v anglickém jazyce: Logopedic intervention by children from multilingual environment
Klíčová slova: vícejazyčné prostředí, logopedická intervence, bilingvní, multilingvní, vývoj řeči
Klíčová slova anglicky: multilingual environment, logopedic intervention, bilingual, multilingual, development of speech
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.01.2014
Datum zadání: 23.01.2014
Datum a čas obhajoby: 28.05.2015 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předložená práce se zabývá vývojem řeči dítěte vychovávaného ve vícejazyčném prostředí a případnými obtížemi, které mohou tento vývoj doprovázet. Cílem této práce je prozkoumat vliv působení více jazyků při osvojování řeči dítětem a možnosti logopedické intervence u více-lingválních dětí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The present work deals with the development of speech child educated in a multilingual environment and any difficulties that may accompany this development. The aim of tihis work is to investigate the effect of the action of multiple languages in the acquisition of speech and the possibility of child therapy of multilingual children.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK