Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Agent pro hraní Texas Hold’em pokeru
Název práce v češtině: Agent pro hraní Texas Hold’em pokeru
Název v anglickém jazyce: Agent for playing Texas Hold’em poker
Klíčová slova: poker, umělá inteligence, rozpoznávání obrazu, expertní systém
Klíčová slova anglicky: poker, artificial intelligence, image recognition, expert system
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Blažek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.01.2014
Datum zadání: 12.02.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.02.2014
Datum a čas obhajoby: 15.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Oponenti: Mgr. Vladan Majerech, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je model hry Texas Hold’em pokeru a zejména prostředků pro tvorbu herních strategií. Navržený systém bude snadno rozšiřitelný o herní agenty.
Vnitřní struktura systému umožní obsluhu libovolného vstupu a výstupu, včetně grafických. Práce navazuje na ročníkový projekt, ve kterém bude příslušný model implementován.
Seznam odborné literatury
[1] Patrick McCurley: An Artificial Intelligence Agent for Texas Hold’em Poker; Undergraduate Dissertation, University of Newcastle Upon Tyne, 2009
[2] MÜLLER, Pavol. Prostředí pro vytváření umělých hráčů Texas Hold’em pokru. Praha, 2009. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta.
[3] SKLANSKY, David a Ed MILLER. No limit hold’em poker: teorie a praxe. Vyd. 1. Praha: Baronet, 2009, 327 s. ISBN 978-80-7384-248-2
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK