Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Public Preferences for Environmental Policies and Behavioural Changes
Název práce v češtině: Preference veřejnosti pro politiky a změny ve vztahu k životnímu prostředí
Název v anglickém jazyce: Public Preferences for Environmental Policies and Behavioural Changes
Klíčová slova: veřejné mínění|preference|politiky na ochranu životního prostředí|změna klimatu|mitigace|environmentálně významné chování|elektromobily|změny stravování|výběrový experiment
Klíčová slova anglicky: public opinion|preferences|environmental policies|climate change|mitigation|environmentally significant behaviour|electric vehicles|dietary changes|discrete choice experiment
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.01.2014
Datum zadání: 22.01.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.03.2014
Datum a čas obhajoby: 26.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2019
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Jan Vávra, Ph.D.
  prof. Ing. Petr Šauer, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK