Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sky Woman, Trickster, Windigo: Reflections of Traditional Storytelling in Contemporary Canadian Indigenous Novel
Název práce v češtině: Žena z nebe (Sky Woman), šprýmař (trickster), windigo: Reflexe tradičního vypravěčství v současném kanadském indigenním románu
Název v anglickém jazyce: Sky Woman, Trickster, Windigo: Reflections of Traditional Storytelling in Contemporary Canadian Indigenous Novel
Klíčová slova: indigenní vypravěčství|kanadský indigenní román|oralita|vztahovost|Žena z nebe (Sky Woman)|Šprýmař|Windigo
Klíčová slova anglicky: Indigenous storytelling|Canadian Indigenous novel|orality|relationality|Sky Woman|trickster|windigo
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Klára Kolinská, Dr., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.01.2014
Datum zadání: 22.01.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.03.2014
Datum a čas obhajoby: 24.11.2021 14:15
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.11.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.
  Mgr. Pavla Veselá, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK