Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Myofunkční porucha u dětí
Název práce v češtině: Myofunkční porucha u dětí
Název v anglickém jazyce: Myofunctional disorder in children
Klíčová slova: Myofunkční porucha, orofaciální, jazyk, ortodontické anomálie, kojení, sání, žvýkání, polykání, řeč – artikulace.
Klíčová slova anglicky: Myofunctional disorder, orofacial, tongue, ortodontic anomalies, breast- feeding, suckling, mastification, swallowing, speech – articulation.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.01.2014
Datum zadání: 22.01.2014
Datum a čas obhajoby: 28.05.2015 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:02.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK