Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Orientační sporty pro tělesně postižené
Název práce v češtině: Orientační sporty pro tělesně postižené
Název v anglickém jazyce: Orienteering sports for people with physical disabilities
Klíčová slova: dotazník, orientační sport, sport, tělesně postižený, trail-o
Klíčová slova anglicky: questionnaire, orienteering, physical disabilities, sport, trail-o
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.01.2014
Datum zadání: 22.01.2014
Datum a čas obhajoby: 23.05.2016 13:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK