Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Inhibiční účinek anthokyanidinů na jaterní karbonylreduktasu
Název práce v češtině: Inhibiční účinek anthokyanidinů na jaterní karbonylreduktasu
Název v anglickém jazyce: Inhibitory effect of anthocyanidins on hepatic carbonyl reductase
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.01.2014
Datum zadání: 21.01.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.01.2014
Datum a čas obhajoby: 06.03.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 06.03.2014
Oponenti: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Experimentální práce na KBV
Seznam odborné literatury
zdroje vyhledané v rámci literární rešerše
Předběžná náplň práce
1. literární řešerše
2. zvládnutí potřebných metodik pro stanovení aktivity karbonylreduktasy a western blotting
3. samostatná experimentální práce: stanovení aktivit a množství karbonylreduktasy v cytosolu z mladých a starých potkanů a v cytosolu z různých skupin myší (mladé x staré, samci x samice, normální x obézní)
4. zpracování a vyhodnocení výsledků
5. sepsání diplomové práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK