Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Geografické aspekty původu vrcholových hráčů a líhní ledního hokeje: komparace vybraných zemí Evropy
Název práce v češtině: Geografické aspekty původu vrcholových hráčů a líhní ledního hokeje: komparace vybraných zemí Evropy
Název v anglickém jazyce: Geographical aspects of top ice-hockey players´ origin – a comparison of European countries
Klíčová slova: lední hokej, geografické aspekty, vrcholoví hráči, Česko, Slovensko, Finsko, Švédsko, Švýcarsko
Klíčová slova anglicky: ice-hockey, geographical aspects, top players, Czechia, Slovakia, Finland, Sweden, Switzerland
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.01.2014
Datum zadání: 21.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2016
Oponenti: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem je identifikovat a analyzovat geografické aspekty původu vrcholových hráčů ledního hokeje a jejich líhní na příkladu hokejově nejvyspělejších zemí: Česko, Slovensko, Švédsko, Finsko a Švýcarsko.
Zjistit faktory rozmístění (původu) hráčů a koncentrace hokejové produkce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main goal is to identify regional pattern of top ice-hockey players´origin and their incubators within ice-hockey countries in Europe -Czechia, Slovakia, Sweden, Finland and Switzerland respectively.
to determine factors of the pattern and players´concentration.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK