Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pastorační služba prostřednictvím internetové linky důvěry
Název práce v češtině: Pastorační služba prostřednictvím internetové linky důvěry
Název v anglickém jazyce: Pastoral service using internet helpine.
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pastorálních oborů a právních věd (do 2023) (26-KPAO)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.02.2004
Datum zadání: 09.02.2004
Datum a čas obhajoby: 30.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2006
Oponenti: Mgr. Ignác Mucha
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK