Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Efektivita finančních prostředků vynakládaných na sport – komparace vybraných měst Česka
Název práce v češtině: Efektivita finančních prostředků vynakládaných na sport – komparace vybraných měst Česka
Název v anglickém jazyce: The efficiency of public spending on sport - a comparison of selected Czech cities
Klíčová slova: efektivita, finanční prostředky, sport, komparace, města ČR, sportovní organizovanost
Klíčová slova anglicky: efficiency, expenditures on sport, comparison, Czech cities, sport membership
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.01.2014
Datum zadání: 21.01.2014
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zjistit rozdíly v efektivitě prostředků vynakládaných na sport (a mládež) v rámci souboru vybraných měst Česka na základě participace ve sportovních aktivitách, organizovanosti ve sportovních klubech, vývoje míry nezaměstnanosti a kriminality mladých.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main goal is to identify differences in the efficiency public expenditures on sport and youth in selected Czech cities based on statistics of the sport participation and sport club membership, youth unemployment rate and juvenile crime respectively
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK