Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Soumrak sociálního státu? Předkrizové, krizové a postkrizové vývojové tendence sociálního státu ve Švédsku
Název práce v češtině: Soumrak sociálního státu? Předkrizové, krizové a postkrizové vývojové tendence sociálního státu ve Švédsku
Název v anglickém jazyce: A Twilight of the Welfare State? Pre-Crisis, Crisis and Post-Crisis Development Trajectories of the Welfare State in Sweden
Klíčová slova: sociální stát, ekonomická krize, globalizace, sociální politika, sociální demokracie, švédský model, Švédsko
Klíčová slova anglicky: welfare state, economic crisis, globalization, social policy, social democracy, the Swedish model, Sweden
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.01.2014
Datum zadání: 20.01.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.03.2014
Datum a čas obhajoby: 23.09.2019 11:30
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
  prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK