Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
„Wandel durch Handel." Die Wegbereiter der Ostpolitik in den 1950er und 1960er Jahren
Název práce v jazyce práce (němčina): „Wandel durch Handel." Die Wegbereiter der Ostpolitik in den 1950er und 1960er Jahren
Název práce v češtině: Diplomaté průmyslu. Zahraniční obchod a německá "Ostpolitik" v 50. a 60. letech 20. stol.
Název v anglickém jazyce: Diplomats of Industry. Foreign Trade in the German "Ostpolitik" in the 1950s and 1960s.
Klíčová slova: Berthold Beitz; Die Embargokontrollpolitik der Westalliierten; Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland; Die Westalliierten; Der Vertrag von Rapallo; Konrad Adenauer; Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft
Klíčová slova anglicky: Embargo Policy of the Allied Powers; The Federal Government of the Republic of Germany; The Allied Powers; The Rapallo Agreement; Konrad Adenauer; Committee on Eastern European Economic Relations
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.01.2014
Datum zadání: 20.01.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.02.2014
Datum a čas obhajoby: 14.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Dr. phil. Torsten Horst Lorenz
 
 
 
Konzultanti: prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
Zásady pro vypracování
Diplomová práce zkoumá roli představitelů německého průmyslu v postupné „normalizaci“ vztahů se zeměmi východního bloku (především se Sovětským svazem). Zaměřuje se především na obchodní kontakty od počátku padesátých a zejména pak v průběhu šedesátých let. Kdo byli tito aktéři? Jaké strategie přijímali? Jaké způsoby vyjednávání volili k prosazení svých zájmů vůči německé vládě a vůči představitelům východních zemí? Jako příklady těchto aktérů lze uvést Bertholda Beitze (ředitele konzernu Krupp), Otto Wollfa von Amerongen (ředitele Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft) a Ernsta Wolfa Mommsena (předsedu představenstva Thyssen AG). Aktivity těchto „diplomatů průmyslu“ byly určovány tehdejší mezinárodněpolitickou situací, jež byla charakterizována studenou válkou, jakož i hospodářskými omezeními ze strany spojenců, jež vyplývala z poválečného uspořádání. Kromě strategií, jak rozvíjet obchodní kontakty, práce prozkoumá habitus hlavních aktérů, jakož i jejich práci s kolektivní pamětí (Rapallo 1922, Ribbentrop-Molotov 1939 apod.).
Seznam odborné literatury
Jüngerkes, Sven, Diplomaten der deutschen Wirtschaft. Die Geschichte der Ost-Ausschusses der deutschen Wirtschaft, Osnabrück 2012
Karsten, Rudolph, Wirtschaftsdiplomatie im Kalten Krieg. Die Ostpolitik der westdeutschen Großindustrie 1945-1991, Franfurkt am Main 2004
Käppner, Joachim, Berthold Beitz. Die Biographie, München 2013
Pohl, Manfred, Geschäft und Politik. Deutsch-russische/sowjetische Wirtschaftsbeziehungen 1850-1988, Mainz 1988
Schlarp, Karl-Heinz, Zwischen Konfrontation und Kooperation. Die Anfangsjahre der deutsch-sowjetischen Wirtschaftsbeziehungen in der Ära Adenauer, Münster/Hamburg 2000
Spaulding, Mark, Osthandel and Ostpolitik. German Foreign Trade Policies in Eastern Europe from Bismarck to Adenauer, Oxford 1997
Stent, Angela, Wandel durch Handel? Die politisch-wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion, Köln 1983
Wolff von Amerongen, Otto, Der Weg nach Osten. Vierzig Jahre Brückenbau für die deutsche Wirtschaft, München 1992
Wörmann, Claudia, Der Osthandel der Bundesrepublik Deutschland, Politische Rahmenbedingungen und ökonomische Bedeutung, Frankfurt am Main/New York 1982
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK