Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Češi na Kubě v širším kontextu vzájemných vztahů
Název práce v češtině: Češi na Kubě v širším kontextu vzájemných vztahů
Název v anglickém jazyce: Czechs on Cuba in the Wider Context of Mutual Relations
Klíčová slova: Kuba|Československo|druhá světová válka|židovští uprchlíci|Československé sjednocení na Kubě|Československá hospodářská poradna|emigrace|česko-kubánské vztahy|československé velvyslanectví v Havaně
Klíčová slova anglicky: Cuba|Czechoslovakia|Second World War|Jewish refugees|Czechoslovak Union of Cuba|Czechoslovak Economic Association|emigration|Czech-Cuban relations|Czechoslovak embassy in Havana
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.01.2014
Datum zadání: 17.01.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.03.2014
Datum a čas obhajoby: 23.09.2021 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Dr. Jiří Chalupa
  Mgr. Hana Vondráková Bortlová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK