Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poetika diela Mariny Carr
Název práce v jazyce práce (slovenština): Poetika diela Mariny Carr
Název práce v češtině: Poetika díla Mariny Carr
Název v anglickém jazyce: The Poetics of Marina Carr's Plays
Klíčová slova: drama-Marina Carr-Irsko-divadlo
Klíčová slova anglicky: drama-Marina Carr-Ireland-theatre
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.01.2014
Datum zadání: 19.01.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.06.2014
Datum a čas obhajoby: 13.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Študentka sa vo svojej diplomovej práci hodlá zaoberať tvorbou írskej dramatičky Mariny Carr, a inscenovaním jej diela v stredoeurópskom kontexte. Marina Carr patrí medzi najuvádzanejších írskych autorov, avšak jej tvorba nie je komplexne v českom prostredí príliš známa. Cieľom tejto diplomovej práce je tak predstaviť Marinu Carr ako pozoruhodnú dramatičku, pohybujúcu sa v rozmedzí od absurdistického experimentu, cez antické tragédie rodinných mikrosvetov, až po imaginatívne, nekonvenčné drámy, odkazujúce na osudovosť i mýtickosť prítomnú v írskej kultúrnej tradícii.
Východiskovým bodom tejto diplomovej práce by tak mal byť predovšetkým text, ale hľadať prepojenia medzi dvoma kultúrnymi svetmi nebude možné bez nahliadnutia na zhmotnenie diela M. Carr v niekoľkých írskych, českých a slovenských inscenáciach. Nosnou témou tejto diplomovej práce by mal byť taktiež pohľad na formovanie identity, či už máme na mysli írsku identitu, alebo identitu človeka zasadeného do prostedia rodiny, vzťahov, či pohľadom na seba samého. Prostredníctvom tvorby Mariny Carr by napokon táto diplomová práca chcela nahliadnuť na fenomén multikultúrnosti a globalizácie írskeho divadla smerom k širšiemu svetovému publiku, ako čoraz populárnejšieho inscenovania dramatiky írskej proveniencie v českom a slovenskom prostredí.
Seznam odborné literatury
CARR, Marina. Plays 1. London: Faber and Faber, 1999.
CARR, Marina. Plays 2. London: Faber and Faber, 2009.
CARR, Marina: 12 Possible Glimpses. Loughcrew: The Gallery Press, 2011.
Deviant acts : essays on queer performance. Ed. David Cregan. Dublin: Carysfort Press, 2009.
The dreaming body : contemporary Irish theatre. Ed. Melissa Sihra and Paul Murphy. Gerrards Cross: Colin Smythe, 2009
Druids, dudes, and beauty queens : the changing face of Irish theatre. Ed. Dermot Bolger. Dublin : New Island, 2001.
Echoes down the corridor. Ed. Patrick Lonergan and Riana O'Dwyer. Dublin : Carysfort Press, 2007.
Interactions : Dublin Theatre Festival, 1957-2007. Ed. Nicholas Grene and Patrick Lonergan ; with Lilian Chambers. Dublin : Carysfort Press, 2008.
Irish theatre on tour. Ed. Nicholas Grene and Chris Morash. Dublin : Carysfort Press, 2005.
Irish Drama: Local and Global Perspectives. Ed. Nicolas Grene and Patrick Lonergan. Dublin: Carysfort Press, 2012.
Suspect cultures : narrative, identity & citation in 1990s new drama. Ed. Clare Wallace. Prague : Litteraria Pragensia, 2006.
The dreaming body : contemporary Irish theatre. Ed. Melissa Sihra and Paul Murphy. Gerrards Cross: Colin Smythe, 2009
The state of play : Irish theatre in the 'nineties. Ed. Eberhard Bort. Trier : Wissenschaftlicher Verlag Trier, 1996.
Theatre talk : voices of Irish theatre practitioners. Ed. Lilian Chambers et al. Dublin : Carysfort Press, 2001.
Theatre stuff : critical essays on contemporrary Irish theatre. Ed. Eamonn Jordan. Dublin : Carysfort Press, 2000.
The theatre of Marina Carr : "before rules was made". Ed. Cathy Leeney and Anna McMullan. Dublin : Carysfort Press, 2003.
Women in Irish Drama: a century of auhtorship and representation. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007.
ARKINS, Brian.: Irish Appropriation of Greek Tragedy. Dublin: A Carysfort Press Book, 2009.
HARRIS, Peter.: From stage to page : critical reception of Irish plays in the London theatre, 1925-1996. Oxford ; New York : Peter Lang, 2011
HARRIS, Susan C.: Gender and Modern Irish Drama. Bloomington: Indiana University Press, 2002.
JORDAN, Eamonn.: Dissident dramaturgies : contemporary Irish theatre. Dublin ; Portland, OR : Irish Academic Press, 2010.
KOZAK, Krištof Jacek.: Príťažlivá osudovosť: subjekt a tragédia. Bratislava: Divadelný ústav, 2012.
KRISTEVA, Julia, Catherine CLÉMENT.: The feminine and the sacred. New York: Columbia University Press, 2001.
LEENEY, Cathy.: Irish Women Playwrights, 1900-1939: gender and violence on stage. New York: Peter Lang, 2010.
LONERGAN, Patrick.: Theatre and globalization : Irish drama in the Celtic tiger era. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2009.
MORASH, Christopher.: A history of Irish theatre 1601-2000. Cambridge : Cambridge University Press, 2002.
O’REILLY, Anne F.: Sacred Play: Soul-journeys in Contemporary Irish Theatre. Dublin: Carysfort Press, 2004.
STEINER, George. Smrť tragédie. Bratislava: Divadelný ústav, 2011.
SWEENEY, Bernadette.: Performing the Body in Irish theatre. New York : Palgrave Macmillan, 2008.
TRENCH, Rhona.: Bloody living : the loss of selfhood in the plays of Marina Carr. Bern ; New York : Peter Lang, 2010.
TROTTER, MARY.: Modern Irish Theatre. Cambridge : Polity, 2008.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK