Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití chůze k redukci nadváhy a obezity u žen středního věku
Název práce v češtině: Využití chůze k redukci nadváhy a obezity u žen středního věku
Název v anglickém jazyce: The use of walk to reduce overweight and obesity in middle-aged women
Klíčová slova: Nadváha a obezita, pohybová aktivita, životní styl, tělesné složení, chůze
Klíčová slova anglicky: Overweight and obesity, physical activity, lifestyle, body composition, walk
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.01.2014
Datum zadání: 16.01.2014
Datum a čas obhajoby: 14.01.2015 13:00
Místo konání obhajoby: LSM UK FTVS C116
Datum odevzdání elektronické podoby:12.12.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:12.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 14.01.2015
Oponenti: Mgr. Barbora Strejcová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK