Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium fyziologických funkcí betain homocystein S-methyltransferasy a betain homosystein S-methyltransferasy 2
Název práce v češtině: Studium fyziologických funkcí betain homocystein S-methyltransferasy a betain homosystein S-methyltransferasy 2
Název v anglickém jazyce: Study of physiological functions of betaine homocysteine S-methyltransferase and betaine homocysteine S-methyltransferase 2
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Jiráček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.01.2014
Datum zadání: 06.01.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:06.01.2014
Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2014
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK