Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syndrom vyhoření a copingové strategie v učitelské profesi
Název práce v češtině: Syndrom vyhoření a copingové strategie v učitelské profesi
Název v anglickém jazyce: Teacher Burnout and Coping Strategies
Klíčová slova: syndrom vyhoření, učitelství, stres, copingové strategie
Klíčová slova anglicky: burnout syndrom, teachers, stress, coping strategies
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.01.2014
Datum zadání: 15.01.2014
Datum a čas obhajoby: 18.01.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2015
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Učitelství patří k povoláním s velmi vysokým výskytem vyhoření. Syndrom vyhoření vzniká pod vlivem dlouhodobého stresu. Každý jedinec využívá ke zvládání stresu určité copingové strategie. Strategie zvládání zátěže, neboli copingové strategie, jsou tedy jedním z vnitřních faktorů osobnosti, který se silně angažuje při vzniku syndromu vyhoření. Diplomová práce se zaměřuje na to, jaké copingové strategie uplatňují vyučující, a to jednak ti, kteří vykazují syndrom vyhoření, a jednak ti, kteří vyhoření více méně úspěšně vzdorují. Práce bude součástí rozsáhlejšího výzkumu syndromu vyhoření v učitelství.
Seznam odborné literatury
BÄHRER-KOHLER, Sabine. (2013). Burnout for experts: prevention in the context of living and working. Heidelberg: Springer, 257 p. ISBN 14-614-4390-3.
BAUER, J., STAMM, A., VIRNICH, K., WISSING, K., MÜLLER, U., WIRSCHING, M., SCHAARSCHMIDT, U. (2006). Correlation between burnout syndrome and psychological and psychosomatic symptoms among teachers. International Archives Of Occupational And Environmental Health, 79 (3), pp. 199-204.
BRAND, S., HOLSBOER – TRACHSLER, E. (2010). Das Burnout Syndrom – eine Übersicht. Therapeutische Umschau. Revue Thérapeutique., 67 (11), pp. 561-5.
BURISCH, M. (2010). Das Burnout-Syndrom. 4.vyd. Berlín: Springer. 329 str. ISBN 978-3-642-12328-3.
DIESTEL, S., SCHMIDT, K.H. (2011). Costs of simultaneous coping with emotional dissonance and self-control demands at work: results from two German samples. The Journal Of Applied Psychology, 96 (3), pp. 643-53.
EKSTEDT, M., FAGERBERG, I. (2005). Lived experiences of the time preceding burnout. Journal Of Advanced Nursing, 49 (1), pp. 59-67.
FARBER, B.A. (2000). Treatment strategies for different types of teacher burnout. Journal Of Clinical Psychology, 56 (5), pp. 675-89.
FRY, P.S. (1995). Perfectionism, Humor and Optimism as Moderators of Health outcomes and Determinants of Coping styles of Women executives. Genetic, Social, And General Psychology Monographs, 121 (2), pp. 211-45.
GONZÁLEZ-MORALES, MG., RODRÍGUEZ, I., PEIRÓ, JM. (2010). A Longitudinal Study of Coping and Gender in a Female-Dominated Occupation: Predicting Teachers’ Burnout. Journal Of Occupational Health Psychology, 15 (1), pp. 29-44.
HAMILTON, J.M. (1991). Coping with stress. Publisher: Lippincott, Williams & Wilkins, 21(4), pp.136.
HAVRDOVÁ, Z., ŠOLCOVÁ, I., HRADCOVÁ, D., ROHANOVÁ, E. (2010). Kultura organizace a syndrom vyhoření. Ceskoslovenska Psychologie. Issue 3, p235-248. 14p. 8 Charts.
CHATIGNY, C., LÉVESQUES, S., RIEL, J. (2012). Training yourself while training students: the constant challenge of vocational training teachers. Work (Reading, Mass.), 41 (2), pp. 143-53.
KEBZA, V., ŠOLCOVÁ, I. (2013). Současné sociální změny, jejich důsledky a syndrom vyhoření. Ceskoslovenska Psychologie, 57 (4), p329-341. 13p.
KOCH, U., BROICH, K. (2012). Burnout syndrome. Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz, 55 (2), pp. 161-3.
KRÉTOVÁ–LISÁ, E., BUDAIOVÁ, V. (2007). Syndrom vyhorenia u socialnych pracovnikov a ich predstavy o prevenci a intervenci. Studia Psychologica, 49 Issue 3, p233-249. 17p. 17 Charts, 2 Graphs.
KŘIVOHLAVÝ, J. (2012). Hořet, ale nevyhořet. 2., přeprac. vyd., V KNA 1. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství. 175 s. ISBN 978-80-7195-573-3.
LEITER, Michael P. – MASLACH, Christina. (2005). Banishing burnout: six strategies for improving your relationship with work. 1st ed. San Francisco: Josey-Bass. 193 s. ISBN 978-0-470-44877-9.
MESSING, K., SEIFERT, A.M., ESCALONA, E. (1997). The 120-S minute: using analysis of work activity to prevent psychological distress among elementary school teachers. Journal Of Occupational Health Psychology, 2 (1), pp. 45-62.
MINIRTH, Frank et al. (1986). How to Beat Burnout. Chicago: Moody Press. 156 s. ISBN 0-8024-2314-0.
PETRÁŠKOVÁ, Bohumila. (2013). Prevence syndromu vyhoření [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze. 88 s. Vedoucí práce Renata Kocianová.
PFEFFER, Jeffrey. (2010) Power: why some people have it and others don´t. New York: HarperCollins Publishers. 273 s. ISBN 978-0-06-178908-3.
POLMAN, R., BORKOLES, E., NICHOLLS AR. (2010). Type D personality, stress, and symptoms of
burnout: The influence of avoidance coping and social support. British Journal Of Health Psychology, 15 (Pt 3), pp. 681-96.
POTTER, Beverly A. (1995). Preventing Job Burnout: Transforming Work Pressures Into Productivity [elektronická kniha]. Menlo Park, California: Course Technology Crisp. 118 s. ISBN 9781560523574.
ROWE, MM. (1999). Teaching Health-Care Providers Coping: Results of a Two-Year Study. Journal Of Behavioral Medicine, 22 (5), pp. 511-27.
SEMRÁDOVÁ, Michaela. (2013). Syndrom vyhoření u učitelské profese [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce Daniela Sedláčková.
SHINN, M., ROSARIO, M., MøRCH, H. (1984). Coping with job stress and burnout in the human services. Journal Of Personality And Social Psychology, 46 (4), pp. 864-76.
SIEGALL, M., CUMMINGS, L.L. (1995). Stress and organizational role conflict. Genetic, Social, And General Psychology Monographs, 121 (1), pp. 65-95.
SIU, O., COOPER C.L., SPECTOR, P.E., DONALD, I. (2001). Age differences in coping and locus of control: a study of managerial stress in Hong Kong. Psychology And Aging; 16 (4), pp. 707-10.
STOCK, Christian. (2010). Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 103 s. ISBN 978-80-247-3553-5.
STOEBER, J., RENNERT, D. (2008). Perfectionism in school teachers: relations with stress appraisals, coping styles, and burnout. Anxiety, Stress, And Coping, 21 (1), pp. 37-53.
ŠKODOVÁ, Z., PACEKOVÁ, I. (2012). Psychosocial training as a method to prevention burnout in the helping professions. E-psychologie, 6 (2), p1-8. 8p.
ZELLARS, K.L., PERREWÉ, P.L. (2001). Affective personality and the content of emotional social support: coping in organizations. The Journal Of Applied Psychology, 86 (3), pp. 459-67.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK