Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kritické soudy a standard vkusu podle Davida Humea
Název práce v češtině: Kritické soudy a standard vkusu podle Davida Humea
Název v anglickém jazyce: Critical Judgments and the Standard of Taste according to David Hume
Klíčová slova: standard vkusu, sentiment, mravní smysl, jemnost vkusu, souzení, David Hume
Klíčová slova anglicky: standard of taste, sentiment, moral sense, delicacy of taste, judgment, David Hume
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.01.2014
Datum zadání: 13.01.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.01.2014
Datum a čas obhajoby: 12.02.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.12.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:19.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 12.02.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V první části práce se zaměřím na Humeovo pojetí morálních a estetických soudů. Podle Humea jsou soudy založeny nikoli na rozumu nebo poznání, nýbrž na „sentimentu“, tedy na emocích. Úloha rozumu je spíše pomocná (nicméně stále důležitá). Dále se budu zabývat tím, jak se na základě různých morálních emocí může ustavit jakýsi standard. Uvidíme tedy, že založení soudů na emocích nevede u Humea k čirému subjektivismu. Ve druhé části se pokusím důkladněji rozebrat esej Of the Standard of Taste, ve kterém Hume m.j. přichází s jiným druhem standardu než v oblasti morální. Jedním z problémů, které chci prozkoumat, je vztah „morálního“ a „estetického“ standardu. Dále mi půjde o důležitost úlohy, kterou Hume přikládá „vytříbenému“ sentimentu (jakožto původci soudů) v různých oblastech lidské činnosti. Jak Hume říká: „Příroda nás s absolutní a nekontrolovatelnou nutností předurčila k souzení, stejně jako k dýchání a cítění.“
Seznam odborné literatury
Primární literatura:
HUME, David:
1. A Treatise of Human Nature.
2. An Inquiry Concerning the Human Understanding.
3. An Inquiry Concerning the Principles of Morals.
4. Of the Delicacy of Taste and Passion.
5. Of the Standard of Taste.
6. Of Simplicity and Refinement in Writing.
7. The Sceptic.
In: The Philosophical Works of David Hume. In Four Volumes. Edinburgh: Adam Black and William Tait, 1826.
8. HUME, David. Zkoumání o lidském rozumu. Přeložil Josef Moural. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1996, 235 s.

Sekundární literatura
1. BLACKBURN, Simon, “Hume on the Mezzanine Level,” Hume Studies, 1993, 19 (2). s. 273–288.
2. JONES, Peter. “Hume's Literary and Aesthetic Theory,” in David Fate Norton (ed.), The Cambridge Companion to Hume, Cambridge: Cambridge University Press, 1993. s. 255–280.
3. MACMILLAN, Claude. “Hume, Points of View and Aesthetic Judgments”, The Journal of Value Inquiry, 20, 1986. s. 109–23.
4. MARSHALL, David. “Arguing by Analogy: Hume's Standard of Taste,” Eighteenth-Century Studies, 28, 1995. s. 323-43.
5. RÖD, Wolfgang. Novověká filosofie II. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2004, 579 s. ISBN 80-7298-109-9.
6. SMITH, Norman Kemp. The philosophy of David Hume: a critical study of its origins and central doctrines. Houndmills: Palgrave MacMillan, 2005.
7. STROUD, Barry. Hume. London: Routledge, 2003.
8. WIEAND, Jeffrey. “Hume's Two Standards of Taste,” Philosophical Quarterly, 34, 1983. s. 129–42.
9. WIGGINS, David. “A Sensible Subjectivism?” in Needs, Values, Truth, 3rd edition, Oxford: Clarendon Press, 1998, s. 185–210.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK