Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tracking of 3D Movement
Název práce v češtině: Sledování Pohybu v 3D Prostoru
Název v anglickém jazyce: Tracking of 3D Movement
Klíčová slova: 3D tracking, inertial navigation, signal processing, sensor fusion, visualization
Klíčová slova anglicky: 3D tracking, inertial navigation, signal processing, sensor fusion, visualization
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.01.2014
Datum zadání: 14.01.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.01.2014
Datum a čas obhajoby: 04.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2014
Oponenti: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The goal of the thesis is to develop a mechanism for tracking and visualizing short-term 3D movements of a single object from its on-board sensors. The student will first familiarize with information available from sensors such as gyroscope and accelerometer that are available in smartphones as well as in flying drones. After that the student will propose a method to track 3D movement of the object by using information from its on-board sensors only. This method will be implemented together with a program for visualizing the movement.
Seznam odborné literatury
P. Prandoni, M. Vetterli: Signal Processing for Communications, EPFL Press, 2008

S. Thrun, W. Burgard, D. Fox: Probabilistic Robotics. The MIT Press, 2005.

AR.Drone 2.0. http://ardrone2.parrot.com/.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK