Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o pacienta s Parkinsonovou nemocí
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o pacienta s Parkinsonovou nemocí
Název v anglickém jazyce: Nursing care of the patient with Parkinson´s disease
Klíčová slova: Parkinson´s diseases
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Renata Vytejčková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.01.2014
Datum zadání: 30.04.2014
Datum a čas obhajoby: 26.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.09.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2015
Oponenti: doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK