Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Daň z nemovitých věcí po rekodifikaci soukromého práva
Název práce v češtině: Daň z nemovitých věcí po rekodifikaci soukromého práva
Název v anglickém jazyce: Real property taxes after recodification of private law
Klíčová slova: Rekodifikace soukromého práva, majetkové daně, daň z nemovitých věcí
Klíčová slova anglicky: The process of recodification of the private law, property law, real estate law
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.01.2014
Datum zadání: 09.01.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.05.2014
Datum a čas obhajoby: 26.05.2014 09:00
Místo konání obhajoby: 306
Datum odevzdání elektronické podoby:25.03.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2014
Oponenti: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK