Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o pacientku po císařském řezu
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o pacientku po císařském řezu
Název v anglickém jazyce: Nursing Care of the Patient after Caesarean Section
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tereza Bakusová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.01.2014
Datum zadání: 07.03.2014
Datum a čas obhajoby: 24.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2014
Oponenti: MUDr. Marie Novotná
 
 
 
Zásady pro vypracování
odborný konzultant - MUDr. Marie Novotná
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK