Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Právní problematika operací s cennými papíry a finančními deriváty
Název práce v češtině: Právní problematika operací s cennými papíry a finančními deriváty
Název v anglickém jazyce: Legal issues of transactions with securities and financial derivatives
Klíčová slova: kapitálový trh, cenné papíry, finanční deriváty
Klíčová slova anglicky: capital market, securities, financial derivatives
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2014
Datum zadání: 08.01.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.09.2014
Datum a čas obhajoby: 15.09.2014 10:00
Místo konání obhajoby: PF UK místnost č. 339
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:18.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2014
Oponenti: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK