Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Fondovní hospodaření
Název práce v češtině: Fondovní hospodaření
Název v anglickém jazyce: Financial management of funds
Klíčová slova: Fondovní hospodaření, Státní fondy, Státní fond dopravní infrastruktury
Klíčová slova anglicky: Financial management of funds, State funds, State Transport Infrastructure fund
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2014
Datum zadání: 08.01.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.01.2016
Datum a čas obhajoby: 21.01.2016 09:00
Místo konání obhajoby: PF UK místnost č. 323
Datum odevzdání elektronické podoby:24.11.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:25.11.2015
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2016
Oponenti: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK