Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Střediska výchovné péče - ambulantní, stacionární, internátní
Název práce v češtině: Střediska výchovné péče - ambulantní, stacionární, internátní
Název v anglickém jazyce: Educational care centre - ambulatory, stationary, residential
Klíčová slova: Střediska výchovné péče, ochranná výchova, specifické pobytové programy, poradenské služby, terapeutické služby, soudem nařízené pobyty, dobrovolný pobyt, poruchy chování, sociálně patologické jevy
Klíčová slova anglicky: Educational care centre, protective custody, specific stay-in programmes, counselling services, therapeutic services, court—ordered stays, voluntary stay, conduct disorders, pathological social phenomena
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.01.2014
Datum zadání: 08.01.2014
Datum a čas obhajoby: 11.09.2015 10:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK