Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Náboženská hnutí. Autorita. Autonomie. Riziko
Název práce v češtině: Náboženská hnutí. Autorita. Autonomie. Riziko
Název v anglickém jazyce: Religious movements. Authority. Autonomy. Risk.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra religionistiky (27-R)
Vedoucí / školitel: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2007
Datum zadání: 08.01.2007
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.01.2014
Datum a čas obhajoby: 05.02.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.11.2007
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2008
Oponenti: ThDr. prof. Milan Balabán
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK