Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zákaz diskriminace žen v pracovněprávních vztazích
Název práce v češtině: Zákaz diskriminace žen v pracovněprávních vztazích
Název v anglickém jazyce: Prohibition of discrimination against women in labor law relations
Klíčová slova: zákaz diskriminace, zásada rovného zacházení, pracovní trh, gender
Klíčová slova anglicky: prohibition of discrimination, equal treatment principle, labor market, gender
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2014
Datum zadání: 08.01.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.09.2019
Datum a čas obhajoby: 30.09.2019 13:00
Místo konání obhajoby: m. č. 311, III. patro PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:07.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 30.09.2019
Oponenti: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK