Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fylogeneze vybraných druhových skupin rodu Torymus (Hymenoptera: Torymidae)
Název práce v češtině: Fylogeneze vybraných druhových skupin rodu Torymus (Hymenoptera: Torymidae)
Název v anglickém jazyce: Phylogeny of selected species groups of the genus Torymus (Hymenoptera: Torymidae)
Klíčová slova: Chalcidoidea, Torymus, fylogeneze, parazitoid, hostitelská specifita, koevoluce
Klíčová slova anglicky: Chalcidoidea, Torymus, phylogeny, parasitoid, host specifity, coevolution
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.12.2013
Datum zadání: 18.12.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:18.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2014
Předběžná náplň práce
Diplomová práce řeší fylogenezi a evoluci vybraných druhových skupin v rámci rodu Torymus (Hymenoptera: Chalcidoidea: Torymidae). Bude navržena fylogenetická hypotéza rodu na základě sekvenčních dat celkem 3 genů (COI, cyt b a 28S rDNA) a morfologických znaků. Projekt se současně zabývá hostitelskou specifitou jednotlivých taxonů a jejich vazbou na hostitele. Porovnáním získaných dat budou navrženy hypotézy šíření taxonů, oprávněnost taxonomického rozlišení některých taxonů, příp. koevoluce s hostitelem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The master thesis is focused on phylogeny and evolution of selected species groups of the genus Torymus (Hymenoptera: Chalcidoidea: Torymidae). Phylogeny hypothesis of the family Torymidae based on three genes (COI, cyt b and 28S rDNA) and morphological characters will be proposed. Simultaneously, the project is dealing with host specifity of selected taxa. Based on comparison of all results we will propose spreading hypothesis of studied taxa, taxonomic justification and possibly coevolution between hosts and parasitoids.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK