Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o pacientku po TEP kyčelního kloubu
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o pacientku po TEP kyčelního kloubu
Název v anglickém jazyce: Nursing Care of a Patient after Total Hip Replacement
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marie Zvoníčková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.01.2014
Datum zadání: 15.05.2014
Datum a čas obhajoby: 26.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2014
Oponenti: MUDr. Tomáš Lena
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK