Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vůle zůstavitele podle Nového občanského zákoníku
Název práce v češtině: Vůle zůstavitele podle Nového občanského zákoníku
Název v anglickém jazyce: The will of the testator under the new Civil Code
Klíčová slova: dědické právo, instituty dědického práva, závěť
Klíčová slova anglicky: inheritance law, inheritance law institutes, testament
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.01.2014
Datum zadání: 06.01.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.09.2015
Datum a čas obhajoby: 14.09.2015 11:30
Místo konání obhajoby: 131; část I. a II. státních závěrečných zkoušek se konají bezprostředně po sobě v týž den
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:15.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Oponenti: prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK