Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv etiky Karla Statečného na etiku Aloise Spisara a na formování etiky církve československé
Název práce v češtině: Vliv etiky Karla Statečného na etiku Aloise Spisara a na formování etiky církve československé
Název v anglickém jazyce: The influence of Karel Statečný's ethics on Alois Spisar's ethics and on development of ethics in the czechoslovak church
Klíčová slova: Karel Statečný; Alois Spisar; etika; morální teologie; Církev československá husitská
Klíčová slova anglicky: Karel Statečný; Alois Spisar; Ethics; Moral Theology; Czechoslovak Hussite Church
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01)
Vedoucí / školitel: doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.01.2014
Datum zadání: 03.01.2014
Datum a čas obhajoby: 09.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Oponenti: prof. ThDr. Zdeněk Kučera
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Statečného práce o etice v Časopise katolického duchovenstva
2. Fragment Statečného práce o etice v Církvi československé
3. Srovnání s etickými koncepty CČS
4. Zhodnocení významu Statečného etiky v CČS
Seznam odborné literatury
Statečného články o etice, zejména recenze z Časopisu katolického duchoventva
Karel Statečný: Fragment etiky
Alois Spisar: Ethika v duchu církve československé
Náboženská revue - 1929-1955
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK