Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bakalářská práce jako pohyblivý cíl
Název práce v češtině: Bakalářská práce jako pohyblivý cíl
Název v anglickém jazyce: A Bachelor Thesis As a Movable Target
Klíčová slova: Bakalářská práce, vysoké školství, terciární vzdělávání, masifikace, humanitní vědy, kritéria kvality, Boloňský proces, Bílá kniha terciárního vzdělávání
Klíčová slova anglicky: Bachelor thesis, higher education, tertiary education, massification, humanities, quality criteria, Bologna process, White Paper on Tertiary Education
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.01.2014
Datum zadání: 03.01.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2014
Datum proběhlé obhajoby: 07.02.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Richard Zika, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK