Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etika postmoderního subjektu a vztah k sobě samému
Název práce v češtině: Etika postmoderního subjektu a vztah k sobě samému
Název v anglickém jazyce: Ethics of Postmodern Subject and Relation of Self to Itself
Klíčová slova: postmoderna, poststrukturalismus, současnost, subjekt, etika, disciplína, vztah k sobě samému, péče o sebe, antická morálka, rhizom
Klíčová slova anglicky: postmodernism, poststructuralism, present, subject, ethics, discipline, relation of self to itself, the care of the self, ancient morality, rhizom
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.11.2011
Datum zadání: 18.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:02.01.2014
Datum proběhlé obhajoby: 13.02.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMMM4A10)
Oponenti: Mgr. Martin Charvát, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce je zaměřena na etiku a subjekt v postmoderním myšlení a poststrukturalismu. Výklad tématu je orientován na rozbor, interpretaci a komparaci převážně autorů francouzského myšlení druhé poloviny 20. století. Záměrem práce je formulovat pravidla etiky, která bude alternativou ke kodifikované, normativní morálce. Stěžejním motivem celé práce je návrh Foucaultovy etiky, založené na vztahu k sobě samému.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK