Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ženská pracovní migrace a její vliv na role v rodině
Název práce v češtině: Ženská pracovní migrace a její vliv na role v rodině
Název v anglickém jazyce: Women work migration and its influence at the gendered family roles
Klíčová slova: Migrace, gender, transnacionální mateřství, rodina, feminita, maskulinita, životní strategie, emocionální práce.
Klíčová slova anglicky: Migration, gender, transnational motherhod, family, feminity, masculinity, life strategies, emotional labour.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2011
Datum zadání: 28.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:02.01.2014
Datum proběhlé obhajoby: 14.02.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK