Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Synthesis of helical aromatics for applications in enantioselective catalysis and nanoscience
Název práce v češtině: Syntéza helikálních aromátů pro aplikace v enantioselektivní katalýze a nanovědě
Název v anglickém jazyce: Synthesis of helical aromatics for applications in enantioselective catalysis and nanoscience
Klíčová slova: helikální aromáty; enantioselektivní katalýza
Klíčová slova anglicky: helical aromates; enantioselective catalysis
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: RNDr. Irena Stará, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.12.2013
Datum zadání: 06.01.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:27.10.2022
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2023
Oponenti: doc. Mgr. Radim Hrdina, Ph.D.
  Ing. Vladimír Církva, Dr.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK