Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunitní zahradničení jako způsob využití veřejného prostoru ve městě
Název práce v češtině: Komunitní zahradničení jako způsob využití veřejného prostoru ve městě
Název v anglickém jazyce: Community gardening as a way of using public space in the cities
Klíčová slova: veřejný prostor, městské zahradničení, komunitní zahrada, Praha
Klíčová slova anglicky: public space, urban gardening, community garden, Prague
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: Mgr. Nina Dvořáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.12.2013
Datum zadání: 29.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2014
Oponenti: doc. RNDr. Jana Šiftová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK