Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Říční systémy s nízkou sinuositou na příkladu sedimentů klikovského souvrství na lokalitě Hosín-Orty, svrchní křída, českobudějovická pánev.
Název práce v češtině: Říční systémy s nízkou sinuositou na příkladu sedimentů klikovského souvrství na lokalitě Hosín-Orty, svrchní křída, českobudějovická pánev.
Název v anglickém jazyce: Low sinuosity rivers with example of sediments of klikov formation from locality Hosín-Orty, Late Crataceous, České Budějovice basin
Klíčová slova: řeky s nízkou sinuositou, divočíčí řeky, anastomozující řeky, klikovské souvrství, Hosín-Orty, Jihočeské pánve
Klíčová slova anglicky: low sinuosity rivers, braided rivers, anastomosing rivers, klikov formation, Hosín-Orty, South-bohemian basins
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Vedoucí / školitel: Mgr. Karel Martínek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.12.2013
Datum zadání: 19.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2014
Oponenti: prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK