Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genderová analýza románu Harry Potter a Fénixův řád
Název práce v češtině: Genderová analýza románu Harry Potter a Fénixův řád
Název v anglickém jazyce: Gender Analysis of the Novel Harry Potter and the Order of the Phoenix
Klíčová slova: gender, literatura, moc, genderové stereotypy, genderové role
Klíčová slova anglicky: gender, literature, power, gender stereotypes, gender roles
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.12.2013
Datum zadání: 19.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK