Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření u poradenských pracovníků
Název práce v češtině: Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření u poradenských pracovníků
Název v anglickém jazyce: Mental hygiene as a burnout prevention of counseling staff
Klíčová slova: poradenští pracovníci; poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy; psychohygiena; stres; syndrom vyhoření
Klíčová slova anglicky: counselling staff; counselling for family, marriage and human relations; mental hygiene; stress; burnout syndrome
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.12.2013
Datum zadání: 19.12.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.01.2014
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Václav Mertin
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá problematikou psychohygieny jako prevence před syndromem vyhoření u poradenských pracovníků pracujících v poradnách pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Cílí tedy nejen na psychology, ale také na sociální pracovníky.
Část teoretická a literárně-přehledová bude zaměřena na otázky týkající se psychohygieny jako takové, pojedná o psychohygienických strategiích a technikách, systematicky zpracovává problematiku syndromu vyhoření. Dále se zaměřuje obecně na problematiku profese poradenských pracovníků i možná rizika jejich profese ve vztahu k syndromu vyhoření.
Empirická část diplomové práce si klade za cíl zmapovat konkrétní problematiku psychohygieny jako prevence před syndromem vyhoření u poradenských pracovníků, konkrétně u psychologů a sociálních pracovníků, pracujících v poradnách pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.
Seznam odborné literatury
Asociace manželských a rodinných poradců ČR, o.s. (n.d.) Retrieved from: http://www.amrp.cz
Bedrnová, E. (2009). Management osobního rozvoje: duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl. (Vyd. 1., 359 s.) Praha: Management Press.
Hawkins, P., & Shohet, R. (2004). Supervize v pomáhajících profesích. (Vyd. 1., 202 s.) Praha: Portál.
Křivohlavý, J. (2009). Psychologie zdraví. (Vyd. 3., 279 s.) Praha: Portál.
Schmidbauer, W. (2008). Syndrom pomocníka. (Vyd. 1., 234 s.) Praha: Portál.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK