Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Organizace veřejné správy v hlavním městě Praze
Název práce v češtině: Organizace veřejné správy v hlavním městě Praze
Název v anglickém jazyce: Organization of public administration in the Capital City of Prague
Klíčová slova: Veřejná správa, Hlavní město Praha, městské části
Klíčová slova anglicky: Public administration, the City of Prague, boroughs
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.12.2013
Datum zadání: 15.01.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.11.2014
Datum a čas obhajoby: 11.11.2014 14:00
Místo konání obhajoby: 105
Datum odevzdání elektronické podoby:30.09.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:30.09.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.11.2014
Oponenti: JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK