Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Lyrický subjekt v poezii básníků soumraku
Název práce v češtině: Lyrický subjekt v poezii básníků soumraku
Název v anglickém jazyce: The lyrical subject of the poetry of crepuscolari
Klíčová slova: italská literatura; poezie; crepuscolari
Klíčová slova anglicky: italian literature; poetry; crepuscolari
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.12.2013
Datum zadání: 19.12.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.01.2014
Datum a čas obhajoby: 18.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:29.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. et Mgr. Olga Čaplyginová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Úvod: vymezení pojmů „lyrický subjekt“ a „krepuskolarismus“
2) Bio-bibliografické údaje Guida Gozzana, Sergia Corazziniho, Marina Morettiho a Alda Palazzeschiho
3) Chápání lyrického já ve tvorbě traktovaných autorů (analýza textů)
4) Básníci soumraku a další básnická generace
5) Závěr
Seznam odborné literatury
ž Guido Gozzano, Opere, a cura di Giusi Baldissone, UTET Libreria, Torino 2006
ž Marino Moretti, In verso e in prosa, a cura di Geno Pampaloni, Mondadori, Milano 1991
ž Sergio Corazzini, Poesie edite e inedite, a cura di Stefano Jacomuzzi, Giulio Einaudi editore, Torino 1968
ž Aldo Palazzeschi, Tutte le poesie, a cura di A. Dei, Mondadori, Milano 2002
ž Cecilia Ghelli, Gozzano e i crepuscolari, Garzanti, Milano 1983
ž Luigi Baldacci, I crepuscolari, ERI, Torino 1967
ž Natalino Sapegno, Compendio di storia della letteratura Italiana. Vol. 3, Dal Foscolo ai moderni, Nuova Italia, Firenze 1969
ž Giulio Ferroni, L´esperienza letteraria in Italia 3, Mondadori Education S.p.A., Milano 2006
ž Eugenio Montale, Eseje, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2011
ž Jiří Pelán, Básníci soumraku – Italská poezie pozdní secese, Paseka, Praha 2001
ž Gianni Pozzi, La poesia italiana del Novecento, Einaudi, Torino 1965
ž Giuseppe Savoca, Vocabolario della poesia italiana del Novecento : le concordanze delle pesie di Govoni, Corazzini, Gozzano, Moretti, Palazzeschi, Sbarbaro, Rebora, Ungaretti, Campana, Cardarelli, Saba, Montale, Pa; Zanichelli, Bologna 1995
ž Edoardo Sanguineti, Tra liberty e crepuscolarismo , Mursia, Milano 1977
ž Natale Tedesco, La coscienza letteraria del Novecento : Gozzano, Svevo; Flaccovio, Palermo 1979
Součástí zadání je i další samostatné vyhledávání sekundární literatury.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK