Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Humor, groteskno a absurdno v Kafkově Proměně
Název práce v češtině: Humor, groteskno a absurdno v Kafkově Proměně
Název v anglickém jazyce: The Humor, Grotesque and Absurdity in Kafka's Metamorphosis
Klíčová slova: Humor, groteskno, absurdino, interpretace, kafkovština
Klíčová slova anglicky: Humor, grotesque, aburd, interpretation, kafkan
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Filosofický modul (24-FM)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.12.2013
Datum zadání: 18.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Kosík, Karel: Století Markéty Samsové
Fischer, Ernst: Kafka, Musil, Kraus
Kautman, František: Franz Kafka
Corgold, Stenley: Lambent Traces
Lucht, Marc – Yarri Donna: Kafka´s Creatures
Breton, André: Antologie černého humoru
Jamek, Václav: Muž, který se nesmál
Kundera. Milan: Stín kastrujícího Garty
Nabokov, Vladimír: Lectures on Metamorphosis
Borecký, Vladimír: Teorie komiky
Camus, Albert: Mýtus o Sysifovi
Grossman, Jan: Analýzy
Rollestom, James: A Companion to the Works of Franz Kafka
Předběžná náplň práce
V bakalářské práci, kterou jsem nazval Humor, groteskno a absurdno v Kafkově Proměně, se pokusím na základě pozorného čtení jedné z nejpozoruhodnějších povídek světové literatury dvacátého století ukázat, jak její autor dociluje jedinečného poetického efektu, jemuž – jak se domnívám – dominuje originální humor. S triádou humor – groteskno – absurdita velice funkčně pracuje ve své knize Teorie komiky Vladimír Borecký a její teoretická východiska se stala jedním z inspiračním zdrojů mého textu, stejně jako texty a studie např. Karla Kosíka, André Bretona (který Kafkův humor chápal jako hodnotu, která si podřizuje i hodnoty ostatní a jako „princip výjimečného intelektuálního obcování na vysoké úrovni“), Vladimíra Nabokova, Václava Jamka, Ernsta Fischera, Františka Kautmana a jiných. Kromě analýzy a interpretace humoru v Kafkově textu bych také zaměřil svou pozornost na humor, který je spojený s poměrně bohatou interpretační tradicí Kafkovy povídky (např. literární historiky Stenley Corngold ve své knize The Commentator´s Despair uvádí přes dvě stě možných způsobů výkladu) a který s sebou přinesl požehnanou úrodu kuriózních a někdy na samé hranici patafyziky stojících interpretačních výkonů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK