Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
VÝVOJ METOD VYSOKOÚČINNÉ KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFIE KE STANOVENÍ VÝZNAMNÝCH SLOŽEK TABÁKU
Název práce v češtině: VÝVOJ METOD VYSOKOÚČINNÉ KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFIE KE STANOVENÍ VÝZNAMNÝCH SLOŽEK TABÁKU
Název v anglickém jazyce: Development of high-performance liquid chromatography methods for determination of major components of tobacco
Klíčová slova: kapalinová chromatografie, plynová chromatografie, hmotnostní spektrometrie, tabák
Klíčová slova anglicky: liquid chromatography, gas chromatography, mass spectrometry, tobacco
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.12.2013
Datum zadání: 18.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:26.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:26.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2016
Oponenti: RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Martin Štícha, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK