Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úmrtnost v Předlitavsku v letech 1881–1911
Název práce v češtině: Úmrtnost v Předlitavsku v letech 1881–1911
Název v anglickém jazyce: Mortality in Cisleithania in 1881–1911
Klíčová slova: úmrtnost,Rakousko-Uhersko
Klíčová slova anglicky: mortality, Austria-Ungary
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.12.2013
Datum zadání: 18.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2016
Oponenti: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK