Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Exilové periodikum "Nedělní hlasatel" na přelomu let 1989/1990
Název práce v češtině: Exilové periodikum "Nedělní hlasatel" na přelomu let 1989/1990
Název v anglickém jazyce: Exile magazine Sunday Herald at the turn of 1989/1990
Klíčová slova: Exilové periodikum, 1989/1990
Klíčová slova anglicky: Exile Magazine,1989/1990
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michal Kopeček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.01.2013
Datum zadání: 07.01.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.12.2013
Datum a čas obhajoby: 15.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Řešitel se zaměří na reflexi událostí let 1989 – 1990 v exilovém periodiku Nedělní Hlasatel. Zaměří se na mediální realitu jako sociální fenomén ovlivňující život krajanské komunity, působení této reality na myšlení komunity a naopak na její spoluvytváření některými jejími členy.
These
Vnímání politické a sociální reality jedince se vytváří v naprosté většině, ne-li téměř výhradně na základě mediálně zprostředkovaných informací. Média, tištěná, zejména však elektronická, tím vlastně získávají monopol na ovlivňování postojů a chování jedinců a celých sociálních skupin. Tím výrazným způsobem ovlivňují a spoluvytváří historický proces. Působení médií přitahuje dlouhodobě pozornost výzkumu. Vliv médií v podmínkách režimu v Československu v letech 1948 – 1989 představuje určité specifikum nesrovnatelné s vlivem médií v té době na západě. Vliv exilového periodika na skupinu krajanů žijících dlouhodobě v zahraničí, z nichž část představuje exulanty výše uvedeného režimu představuje též nezaměnitelný fenomén, jistě stojící za pozornost. Periodikum vytvořené krajany a provozované za jejich spoluúčasti umožnuje nahlédnout do způsobu myšlení krajanské komunity jako takové. Vytváří sondu do vnímání světa této komunity a současně do vnímání poměrů a vývoje ve staré vlasti z pohledu z vnějšku. Periodikum vytváří určitou sondu do způsobu myšlení části krajanské komunity.
Seznam odborné literatury
Denis McQuail: Media Performance
Joseph Klapper: The effect of mass communication
Hovland, Carl I., Walter Weiss: The Influence of Source Credibility on Communication
Phillip J. Tichenor, George A. Donohue, Clarice N. Olien: Mass media flow and differential growth in knowledge
Miloslav Chlupáč: Aspekty teorie propagandy
Alena Křivánková, Josef Vatrál: Dějiny československé žurnalistiky
Vladimír Strasmajer: Historie a současnost televize ve Velké Británii
Karel Šebesta: Jazyk a styl propagačních textů
Martin Walker: The Cold War
Barbara Wolfe: Czechoslovakia and the absolutely monopoly of power, a study of Political Power in a Communist system
Max Weber: Die Typen der Herrschaft
Petr Fidelius: Řeč komunistické moci
Petr Pithart: Osmašedesátý
Vladimír Bystrov: Svobodná nesvoboda
Stéphane Dufoix: Politiques d’exil, Hongrois, Polonais et Tchécoslovaquies en France aprés 1945
Brno, Universita obrany: Československý exil 1938 – 1989 v zahraničních archívech, sborník příspěvků z vědecké konference konané ve dnech 21.- 22. Listopadu 2007 na Universitě obrany v Brně
František Hanzlík, Karel Konečný: Čs. vojenský exil pro obnovu demokracie v Československu po únoru 1948
Jiří Suk: Labyrintem revoluce, aktéři, zápletky, křižovatky jedné politické krize (od listopadu 1989 do června 1990)
Milan Otáhal: Sto studentských revolucí
Markéta Škodová, Jan Červenka: Agenda Setting, teoretické přístupy
Ivo Barteček Jiří Hastík: České umění v exilu
Miloš Zeman: Naše posttotalitní krize a její východiska
Miloš Zeman: Varovná prognostika, kniha, která v roce 1991 nevyšla
Bert a Rockmann, Colin Campbell: The Bush presidency, first appriasals
Frederick Taylor: Berlínská zeď
Tim Wipple: After the velvet revolution, Václav Havel and the new leaders of Czechoslovakia Speak out
Václav Havel: A vrai dire, livre de l‘ apres puvoir – notes carnets et entretiens avec Karel Hvíždala 1986 – 2006
Václav Havel, Karel Hvíždala: Dálkový výslech
Václav Havel: Letní přemítání
Václav Havel: Prosím, stručně
Miloš Bárta: Mitteleuropa international, Střední Evropa mezinárodně
Paul Kennedy: Vzestup a pád velmocí
Václav Klaus: Cesta k tržní ekonomice, výběr z článků, projevů a přednášek v zahraničí
Václav Klaus: Česká cesta
Hilde Weiss: Antisemitische Vorurteile in Oesterreich, theoterische und empirische Analysen
David a Gerber: Anti-Semitism in American History
Ronald Reagan: Jeden americký život, vlastní biografie
Jeremy Black: America as a military power
Václav Bartuška: Polojasno, pátrání po vinících 17. Listopadu
Miroslav Dolejší: Prevrat 1989 alebo história sa opakuje
Viliam Hornák: Československo mezi přestavbou a revolucí, politický deník 1987 – 91
Adéla Gjuričová, Michal Kopeček, Petr Roubal, Jiří Suk, Tomáš Zahradníček: Rozděleni
minulostí, vytváření politických elit v České republice po roce 1989

Internetové zdroje
www.scriptum.com
www.knihovnaVáclava Havla. cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK