Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Max Egon zu Hohenlohe-Langenburg a Československo
Název práce v češtině: Max Egon zu Hohenlohe-Langenburg a Československo
Název v anglickém jazyce: Max Egon zu Hohenlohe-Langenburg and Czechoslovakia
Klíčová slova: Max Egon zu Hohelohe-Langenburg, Československo, Mnichovská dohoda, Druhá světová válka, Sudety
Klíčová slova anglicky: Max Egon zu Hohelohe-Langenburg, Czechoslovakia, Munich agreement, World War II, Sudetenland
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.12.2013
Datum zadání: 20.12.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.02.2014
Datum a čas obhajoby: 23.06.2016 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka se zaměří na analýzu působení posledního majitele Červeného Hrádku na Chomutovsku, Maxe Egona zu Hohenlohe-Langenburg v československé politice. Soustředí se především na éru po vzniku ČSR roku 1918 do roku 1945, kdy mu na základě Benešových dekretů byl vyvlastněn veškerý majetek. Využije přitom zejména rodinného archivu, jenž je uložen v SOA Litoměřice a event. i dalších archivů (např. AMZV, Národní archiv, německé archivy - např. Politisches Archiv des Auswärtigen Amts).
Seznam odborné literatury


Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918 – 1945, aus dem Archiv des Auswärtigen Amtes, Göttingen 1950.
MAŠEK, P., Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti, Praha 2008.
GLASSHEIM, E., Urození nacionalisté: česká šlechta a národnostní otázka v 1. pol. 20. století, Praha 2012.
FABER, D., Munich, 1938: Appeasement and World War II, New York 2009.
VYŠNÝ, P., The Runciman mission to Czechoslovakia, 1938: prelude to Munich, Hampshire 2003.
KLEMPERER, K. von, German resistance against Hitler: The search for allies abroad 1938-1945, Oxford 1994.
PETROPOULOS, J., Royals and the Reich: The Princes von Hessen in Nazi Germany, New York 2006.
HÖHNE, H., SS - Elita ve stínu smrti, Praha 2012.
SMITH, R. H., OSS: The Secret History of America's First Central Intelligence Agency, California 1972.
ELLE, K.-G., Hitlers zweifelnde Elite: Goebbels, Göring, Himmler, Speer, Paderborn 2010.
RÖNNEFARTH, H. K. G., Die Sudetenkrise in der internationalen Politik: Entstehung. Verlauf. Auswirkung, Wiesbaden 1961.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK