Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nanočástice na bázi komplexů blokových polyelektrolytů s novými gemini surfaktanty
Název práce v češtině: Nanočástice na bázi komplexů blokových polyelektrolytů s novými gemini surfaktanty
Název v anglickém jazyce: Nanoparticles based on complexes of hydrophilic block polyelectrolytes and new gemini ionic surfactants
Klíčová slova: spoluuspořádávání, nanočástice, gemini surfaktanty, blokové kopolymery, polyelektrolytové komplexy, rozptyl světla
Klíčová slova anglicky: co-assembly, nanoparticles, gemini surfactants, block copolymers, polyelectrolyte complexes, light scattering
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: Ing. Mariusz Marcin Uchman, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.12.2013
Datum zadání: 18.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:27.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:28.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2015
Oponenti: RNDr. Olga Trhlíková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the project is preparation and characterization of polymer-surfactant complex nanostructures in aqueous solution. All the systems will be characterized by scattering methods (SLS, DLS), isothermal titration calorimetric ITC and microscopy technique cryo-TEM.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK